SPOLEČNOST BDSO je hrdým autorem a vlastníkem dlouhodobě vyvíjeného konceptu bytové výstavby seniorského bydlení určený k družstevnímu bydlení pro seniory.

Silnou inspirací při hledání co nejlepšího modelu v českých podmínkách byla takzvaná kondominia, forma vlastnictví či nájmu bytů, běžná především v západních zemích, jehož nejbližší právní a ekonomickou formou je právě družstevní vlastnictví. Jedním z cílů tohoto modelu je zajištění kvalitního bydlení s veškerými službami, v pěkném prostředí a přátelské komunitě vrstevníků.

Díky družstevnímu vlastnictví bytových jednotek je zajištěna dlouhodobá stabilita projektu a jistota podmínek, ve kterých jeho obyvatelé žijí.

BDSO je zastáncem rodinných hodnot a mezigenerační solidarity. Podporuje tedy pomoc členů rodiny při zajišťování bydlení pro seniory a tím vytváří volný prostor pro nastupující generaci.

Pomoc seniorům a investice do obstarání jejich bydlení je výrazem soudržnosti a společnost BDSO existuje, aby při pořizování nového domova pro seniory nabídla pomocnou ruku.

Je bezesporu povinností nás všech vyjádřit své porozumění a pochopení seniorům a dopomáhat jim k tomu, aby jejich život byl důstojný a plnohodnotný.